Algemene Voorwaarden

Deelname aan de yogales, yoga beginnerscursus, mindfulness cursus of een workshop, betekent akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Aanmelden: u kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website of door een telefonisch bericht te sturen.

Aansprakelijkheid: Emerald yoga en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor enigerlei schade, psychische klachten of lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na haar yogales, yoga beginnerscursus, mindfulness cursus of workshop. De student wordt geacht lichamelijk en geestelijk in goede conditie te zijn en de docenten voor aanvang van de training op de hoogte te brengen in geval van lichamelijke blessures, ziektes, lichamelijke afwijkingen of psychische klachten, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de yogales, yoga beginnerscursus, mindfulness cursus of workshop. Zo nodig zal Emerald Yoga vooraf in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken. Ook wordt de student geacht te weten waartoe hij/zij lichamelijk/psychisch in staat is. De student moet tijdens manuele correctie zelf aangeven of hij/zij dit wil en aangeven tot hoever de docent de student in een houding kan helpen.

Betalingsregeling yoga lessen: het lesgeld staat vermeld op de internetsite. Het geld dient vooraf te worden betaald. Wanneer een student zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht de student toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Yogales: Na het volgen van 1 of 2 yogalessen is er alleen de mogelijkheid om per 2 maanden te betalen, hierin kan de deelnemer voorafgaande aan de betaling doorgeven welke data de deelnemer niet aanwezig kan zijn ivm vakantie of andere bijzonderheden. Dit kan niet meer dan 2 weken per 2 maanden betreffen. Het bedrag dient ,binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de betaallink, te worden betaald. De inschrijving is pas definitief wanneer de betaling is ontvangen.

Betalingsregeling Cursus/ workshop: de prijs voor de cursus of workshop staat vermeld op de website. Het bedrag dient, binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de betaallink, te worden voldaan. De inschrijving is pas definitief wanneer de betaling is ontvangen. Bij annulering:

  • Kosten bij annulering tot 2 maanden voor aanvangsdatum: € 15,-
  • Kosten bij annulering tot drie weken voor aanvangsdatum: 50% van het volledige bedrag
  • Kosten bij annulering korter dan 3 weken voor aanvangsdatum: 100% van het volledige bedrag

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid (yogales): als u een les niet aanwezig kunt zijn, dan dient u dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les door te geven. De les kan ingehaald worden op de andere locatie, binnen de 2 maanden. ook mag een goede bekende aan de les deelnemen i.p.v. uzelf. Indien u voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij wil ik u verzoeken dit tijdig door te geven.

Laatst geüpdate: 17 juni 2018