Privacyverklaring

Privacyverklaring – Emerald Yoga, KVK 69037256

Emerald Yoga, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in onze diensten en service. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), dat per 25 mei 2018 in werking treedt.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we mogelijk verzamelen als je onze websites gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Wij hopen je hiermee optimale transparantie te bieden over onze werkwijze, en tegemoet te komen aan je privacy rechten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Emerald Yoga. Je dient je ervan bewust te zijn dat Emerald Yoga niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites of bronnen. Emerald yoga respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Met welk doel verwerkt Emerald Yoga jouw persoonsgegevens:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om contact met je op te nemen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om diensten te kunnen leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd melden via de link in de email.
 • Om de emails en mailings te versturen waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om, in geval van deelname aan een evenement, te bepalen of deelname aan het evenement geen onvoorziene en ongewenste problemen zal gaan veroorzaken.
 • het delen van foto’s en videomateriaal die tijdens door mij georganiseerde activiteiten zijn gemaakt, met de volgers van Emerald Yoga op social media, of voor het plaatsen in nieuwsbrieven of op de website. 

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst die je afneemt, en het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen.

 • Voor- en achternaam of initialen en achternaam: communicatiedoeleinden
 • Email adres: communicatiedoeleinden
 • Telefoonnummer: communicatiedoeleinden
 • Geboortedatum: klantprofiel, marketingdoeleinden
 • Lichamelijke klachten
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites en ons email systeem.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door je aan te melden voor een evenement, les of cursus, in correspondentie en telefonisch die relevant zijn voor deelname aan het evenement of cursus: Voorbeelden hiervan zijn informatie over blessures, allergieën, lichamelijke of geestelijke klachten. Dit maakt het voor ons mogelijk je zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen tijdens deelname aan onze evenementen, lessen of cursussen en je zo veilig mogelijk te laten oefenen. Deze gegevens zullen wij nooit met andere partijen delen zonder uw toestemming. 

Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens door mij georganiseerde activiteiten worden gemaakt.

Email communicatie

De persoonsgegevens die wij van onze nieuwsbriefabonnees registreren zijn het emailadres, eventueel voorzien van een naam. Ons email systeem geeft ons inzage in de emaillijsten waarop onze klanten geabonneerd zijn, welke emails zij van ons ontvangen hebben, en welke emails onze abonnees openen en de daarna gekoppelde datums. Wanneer je lid bent van onze nieuwsbrief sturen we je op regelmatige basis emails met content updates en informatie over nieuwe producten, diensten en evenementen.

Hoe lang bewaart Emerald Yoga persoonsgegevens:
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij:

 • Opzeggen
 • overlijden. 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ik verkoop je gegevens niet aan derden en verstrek deze nimmer zonder je toestemming. Er wordt vertrouwelijk met je gegevens omgegaan. Voor alle verzonden facturen die worden verstuurd vanuit Emerald Yoga geldt een bewaartermijn van 7 jaar, verplicht vanwege de fiscale bewaarplicht. .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Emerald Yoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij Emerald Yoga een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover ik beschik naar een ander, door jou genoemde organisatie, door te sturen.

Verzoek
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar mail@emeraldyoga.nl. Tevens kun je je altijd zelfstandig uitschrijven voor mijn nieuwsbrief, door middel van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief welke via Mailchimp verstuurd wordt. Daarnaast wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Wijzigingen in de privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig: Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Emerald Yoga via amanda@emeraldyoga.nl.

Emerald Yoga is als Functionaris Gegevensbescherming te benaderen via het volgende mailadres: amanda@emeraldyoga.nl.

Website: www.emeraldyoga.nl